ACF3    -> Egokitzapen Fisikoa (Gorputz eta kirol-ekintzak)
EAS3    -> Gizarte eta Kirol Animazioa eta Irakaskuntza (Gorputz eta kirol-ekintzak)
AF3     -> Administrazio eta Finantzak (Administrazioa)
CI3      -> Nazioarteko Merkataritza (Merkataritza)
AS3     -> Sareko Informatika Sistemen Administrazioa (Informatika)
DM3    -> Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapena (Informatika)
DW3    -> Web aplikazioen garapena (Informatika)
Zibersegurtasuna -> Espezializazio-programa enpresa txiki eta ertainetako zibersegurtasuna (Informatika)

Sareko Informatika Sistemen Administrazioa (Mod A)

Sareko Informatika Sistemen Administrazioa Liburuxka

 

Titulua: INFORMATIKA SISTEMEN ADMINISTRAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

LANBIDE GAITASUNA

  • Informatika-sistemak erabiltzaile bakarreko eta erabiltzaile anitzeko inguruneetan ezarri eta administratzea.
  • Sare lokalak ezarri eta administratzea, informatika-sistema eta kanpoko sareen arteko konexioa kudeatuz.
  • Oinarrizko informatika-paketeak eta aplikazioak instalatu eta horien erabilera erraztea.
  • Sistemaren eta aplikazioen ustiapena hobetzeko aldaketak proposatu eta koordinatzea.
  • Arlo publikoan eta enpresa pribatuan lan egitea informatika arloan, edo enpresa propioa sortu.

FORMAKUNTZA PLANA

zb Moduloa 1.maila 2.maila
1 Sistema eragileak ezartzea 264 o.  
2 Sareak planifikatzea eta administratzea 198 o.  
3 Hardware oinarriak 99 o.  
4 Datu-baseen kudeaketa 198 o.  
5 Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak 132 o.  
6 Sistema eragileak administratzea   120 o.
7 Sareko zerbitzuak eta Internet   120 o.
8 Web aplikazioak ezartzea   100 o.
9 Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea   60 o.
10 Segurtasuna eta erabilgarritasun handia   100 o.
11 Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua   50 o.
12 Ingeles teknikoa   40 o.
13 Lan-prestakuntza eta orientabidea  99 o.  
14 Enpresa eta ekimen sortzailea   60 o.
15 Lantokiko prestakuntza   360 o.
  <Guztira> 2.000 o.
 

 

Sarbide Baldintzak

  • Batxiler titulua edo baliokidea.
  • Goi-mailako edo Espezialista Teknikariaren Titulua.
  • Erdi-mailako edo Laguntzaile Teknikari Titulua.
  • Unibertsitate mailako titulazioa (edo baliokidea) edukitzea.
  • Sarbide proba.